HazArd

สวัสดีครับทุกคน

HazArd ยินดีตอนรับ

สมัครเว็ปกันหรือยัง ถ้ายัง สมัครเลย

ใครที่สนใจเข้ากิล HazArd ก็สมัครเข้ามากันเลยครับ

เน้นคนออนบ่อย ขยันเวล รักเพื่อนจริงไม่ทิ้งกัน เชิญครับ

Clan HazArd


  Trick ว่าด้วยเรื่อง กำลังภายนอก กำลังภายใน การหลบหลีก และ คริติคอล

  ChewChew
  ChewChew
  Admin
  Admin

  จำนวนข้อความ : 27
  Points : 79
  Join date : 17/02/2011
  Age : 30

  Trick ว่าด้วยเรื่อง กำลังภายนอก กำลังภายใน การหลบหลีก และ คริติคอล Empty Trick ว่าด้วยเรื่อง กำลังภายนอก กำลังภายใน การหลบหลีก และ คริติคอล

  ตั้งหัวข้อ by ChewChew on Sun Feb 20, 2011 5:50 pm

  Trick ว่าด้วยเรื่อง กำลังภายนอก กำลังภายใน การหลบหลีก และ คริติคอล 23 ว่าด้วยเรื่องแบบนี้
  กำลังภายนอก (กายภาพ )
  หมายถึง Atk หรือพลังโจมตี ในบรรดา เกมส์ MMORPG ทั่วไป
  ให้สังเกต จากสกิลที่เขียนว่า ทำลายภายนอก
  ได้จากการอัพค่า
  กำลัง: +0.5 ต่อ 1 กำลัง (STR)
  ว่องไว: +0.25 ต่อ 1 ว่องไว (DEX+STR+Atk_Dodge+Cri_rate)


  กำลังภายใน (เวทมนต์ )
  หมายถึง MAtk หรือพลังโจมตีด้วยเวทย์มนต์ ในบรรดา เกมส์ MMORPG ทั่วไป
  ให้สังเกต จากสกิลที่เขียนว่า ทำลายภายใน
  ได้จากการอัพค่า
  ตบะ: +0.5 ต่อ 1 ตบะ (INT+MAX_mp)
  โชค(ปราณ): +0.25 ต่อ 1 โชค(ปราณ) (DEX+INT+MAtk_Dodge+Cri_rate)


  *ทั้งสองรูปแบบ ป้องกันหรือลดความแรง ด้วย ป้องกัน เหมือนกันทั้งคู่
  พลัง
  ป้องกัน ได้จาก +1 ต่อ เลเวล และของที่ใส่อยู่กับตัว

  โจมตีแรง
  หมายถึง Critical rate หรืออัตราคริติคอล
  ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 บรรทัด แยกเป็น 2 ประเภท เมื่อเอาเม้าท์ไปชี้ตรงตัวเลข
  ประเภทกำลังภายนอก
  บรรทัดแรก (Critical Atk rate) หมายถึง อัตราการติด คริติคอล ของการโจมตีกำลังภายนอก คิดเป็น %
  ได้จาก ความว่องไว คูณด้วย 0.1%
  บรรทัดที่สอง (Critical Atk Damage) หมายถึง ความแรงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิด คริติคอลการโจมตีภายนอก คิดเป็น %
  ได้จาก กำลัง (ทางด้านซ้าย) คูณด้วย 0.05%
  ประเภทกำลังภายใน
  บรรทัดที่สาม (Critical MAtk rate) หมายถึง อัตราการติด คริติคอล ของการโจมตีกำลังภายใน คิดเป็น %
  ได้จาก โชค (ปราณ) คูณด้วย 0.1%
  บรรทัดที่สี่ (Critical MAtk Damage) หมายถึง ความแรงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิด คริติคอลการโจมตีภายใน คิดเป็น %
  ได้จาก โชค (ปราณ) คูณด้วย 0.05% ขอแก้ไขส่วนนี้นะครับเดิมเป็น ตบะ จริงๆ แล้วเป็น โชค ทั้งอัตราการโดนและความแรงคริติคอล

  *เพราะฉะนั้น ตัวเลขที่แสดงในช่องทางด้านขวาของ โจมตีแรง หมายถึง
  อัตราการเกิดคริติคอลอย่างเดียว ส่วนเรื่องความแรงที่เพิ่มขึ้นต้องเอาเม้าท์ไปชี้ที่ตัวเลขเพื่อดูข้อมูลย่อยอีกที


  หลบหลีก
  หมายถึง การหลบหลีก Trick ว่าด้วยเรื่อง กำลังภายนอก กำลังภายใน การหลบหลีก และ คริติคอล Sweat แบ่งออกเป็น 2 ประเภทเหมือนกัน
  หลบหลีกการโจมตีจากการโจมตีภายนอก ได้จาก ว่องไว คูณด้วย 0.1%

  หลบหลีกการโจมตีจากกำลังภายใน ได้จาก โชค (ปราณ) คูณด้วย 0.1%

  *ตัวเลขที่แสดงในช่องดานขวาของ หลบหลีก นั้นคือ
  การเอาทั้ง 2 ประเภทมารวมกัน ส่วนจะหลบอะไรได้นั้นต้องเอาเม้าท์ไปชี้เอง


  Trick ว่าด้วยเรื่อง กำลังภายนอก กำลังภายใน การหลบหลีก และ คริติคอล 17 แถมอีกนิดละกัน เกี่ยวกับการเลี่ยง และการถ่ายพลัง

  เลี่ยง (กายภาพ)
  หมายถึง โบนัสการป้องกันแบบพิเศษทางกายภาพ แบ่งเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
  ฝ่ายรับ
  บรรทัดแรก หมายถึง โอกาสสำเร็จที่จะเกิดสภาวะเลี่ยง เมื่อโดนโจมตีกายภาพ คิดเป็น %
  บรรทัดที่สอง หมายถึง การหักล้างความเสียหายจากการโจมตีทางกายภาพเมื่อเกิด
  สภาวะเลี่ยงคิดเป็น %
  ฝ่ายรุก
  บรรทัดที่สาม หมายถึง % ในการหักล้างโอกาสสำเร็จการเกิดสภาวะเลี่ยงทางกายภาพของฝ่ายที่ถูกโจมตี

  กำลังหรือถ่ายพลัง (เวทย์มนต์หรือกำลังภายใน)
  สถานะที่อยู่ทางด้าน ขวาล่าง หมายถึง โบนัสการป้องกันแบบพิเศษจากกำลังภายใน แบ่งเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
  ฝ่ายรับ
  บรรทัดแรก หมายถึง โอกาสสำเร็จที่จะเกิดสภาวะเลี่ยง เมื่อโดนโจมตีกำลังภายใน คิดเป็น %
  บรรทัดที่สอง หมายถึง การหักล้างความเสียหายจากการโจมตีจากกำลังภายในเมื่อเกิด
  สภาวะเลี่ยงคิดเป็น %
  ฝ่ายรุก
  บรรทัดที่สาม หมายถึง % ในการหักล้างโอกาสสำเร็จการเกิดสภาวะเลี่ยง จากการถูกโจมตีด้วยกำลังภายใน ของฝ่ายที่ถูกโจมตี

  *ทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวม แต้มที่ได้จากการเรียนสกิลติดตัวของแต่ละอาชีพ

   เวลาขณะนี้ Mon Oct 14, 2019 11:42 am